ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ปีงบฯ 2564

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกอบด้วย

คำชี้แจง

01แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปีงบฯ64

02สรุปจัดลำดับครุภัณฑ์ ปีงบฯ64

– ตัวอย่าง

*** คณะรวบรวมเอกสารพร้อมไรท์ข้อมูลใส่แผ่น CD ส่งที่กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ***

แชร์ข่าวนี้