ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  งบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ในด้านข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินการหน่วยงานต่อไป

Download –>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

แชร์ข่าวนี้