ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

   จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาทิเช่น ผลการดำเนินการโครงการ ด้านงบประมาณ   โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ในด้านข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินการหน่วยงานต่อไป

 

Download — รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

 

แชร์ข่าวนี้