ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้ในตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดการติดตามความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงาน ดังนี้
ไตรมาสที่ 1    ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
ไตรมาสที่ 2   ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565
ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2565
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

บัดนี้ทางกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว จึงนำเอกสารรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อไป

 

Download — > รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

Link สำรอง –>  รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แชร์ข่าวนี้