ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเอกสารรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจ

 Download   — >  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  
 Link สำรอง — >  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แชร์ข่าวนี้