ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์
(งบประมาณแผ่นดิน)

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

Download  :::  

1. บันทีกข้อความ เรื่อง ขอให้สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบฯ2563  
2.   01แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปีงบฯ63.docx
3.   02สรุปจัดลำดับครุภัณฑ์ ปีงบฯ63.docx
4.   ตัวอย่าง

แชร์ข่าวนี้