ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3-5

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เล่ม 3(5)

 

 

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 3 (5)  ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
– สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
– สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
– สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
– สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
– สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ􀃊า (องค์การมหาชน)
– สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
– สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

>>>> Download <<<<

 

เล่มอื่นๆ

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (1)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (2)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (3)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (4)

 

แชร์ข่าวนี้