ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่อยอดแผนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนรวมของบุคลากรทุกระดับ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21-22 ก.ค. 2561

แชร์ข่าวนี้