ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่อยอดแผนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนรวมของบุคลากรทุกระดับ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20-21 ต.ค. 2561

โครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนรวมของบุคลากรทุกระดับ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

แชร์ข่าวนี้