ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ในด้านข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินการหน่วยงานต่อไป

แชร์ข่าวนี้