ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

     รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้ในตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดการติดตามความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงาน ดังนี้
ไตรมาสที่ 1    ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564
ไตรมาสที่ 2   ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564
ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2564
ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564

บัดนี้ทางกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว จึงนำเอกสารรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อไป

 

Download :: >>  รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

Link สำรอง ::>>  รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

แชร์ข่าวนี้