ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.บุรีรัมย์ ต้อนรับผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

 

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับและฟังบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณจาก คุณธัญภา เปมานุลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ ในวันที่ 10 เมษายน  2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมาสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการเยี่ยมชมบริเวณและอาคารต่างๆที่กำลังก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวนี้