ข่าวประชาสัมพันธ์

(ธ.ค.-ม.ค.) กิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.ธนิน กรอธิพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 (เดือนธันวาคมและเดือนมกราคม)  ในวันที่ 6-7 มกราคม 2561  ณ เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 40 คน

แชร์ข่าวนี้