ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร (เดือนสิงหาคม)

กิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ (เดือนสิงหาคม)

           กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสคร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 (เดือนสิงหาคม) ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ท จ.จันทรบุรี
มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฏาคม เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 40 คน โดยกิจกรรมเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก

แชร์ข่าวนี้