ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

 

Download —> คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

 

*** หากหน่วยงานต้องการ Username และ Password เข้าใช้งานระบบ eMENSCR
ติดต่อ กองนโยบายและแผน เบอร์โทรภายใน 7201-7202 (วริทธิ์)

แชร์ข่าวนี้