ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ การใช้งานระบบงบประมาณ (FM)

การใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ การใช้งานระบบงบประมาณ (FM)

 

(19 เมษายน 2564)

หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับงานระดับกรม (กองคลัง) ของส่วนราชการ รุ่นที่ 2

เอกสารประกอบการเรียน
– เอกสารประกอบการอบรมภาพรวมของระบบ New GFMIS Thai    >> ดาว์นโหลด <<
– เอกสารประกอบการอบรมระบบงบประมาณ (FM) สำหรับกองคลัง  >> ดาว์นโหลด <<
– แบบฝึกหัดระบบงบประมาณ (FM) สำหรับกองคลัง   >> ดาว์นโหลด <<

 

หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ (1/4)

 

หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ (2/4)

 

หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ (3/4)

 
หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ (4/4)