Downloads


Version
Download 26
Total Views 94
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 6 November, 2019
Last Updated 6 November, 2019
Download

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

  •  การฝึกอบรม สัมมนา
  • การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  • การจ้างที่ปรึกษา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

<<< Download >>>