ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้ในตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดการติดตามความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงาน ดังนี้
               ไตรมาสที่ 1    ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
               ไตรมาสที่ 2   ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
               ไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
               ไตรมาสที่ 4  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

          บัดนี้ทางกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ) เรียบร้อยแล้ว จึงนำเอกสารรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อไป

 

Download    Link 1 :: รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

Link 2 (สำรอง) ::  รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

แชร์ข่าวนี้